SGI Estonia

   EBA

  • Loob aktiivse bakterite koloonia, mis hoiab puhtana torud, haisulukud ja rasvapüüdurid töökorras.
  • Lagundab bioloogiliselt rasva, õli, tselluloosivalku ja tärklise jääke.
  • Ei sisalda happeid, leeliseid ega tugevaid kontsentraate.
  • Täiesti ohutu kasutada loomade või veekogude läheduses.
  • Bakteri lisamine loob aktiivse koloonia, mis jääb süsteemi ja aktiveerub uuesti iga kord, kui jäätmeid tekib.